Orthomoleculaire therapie  --  Natuurgeneeskundige behandeling  --  Shiatsu  massage  --  Ayurveda massage met Marma specialisatie 

Bioresonantie     --     Bloedzuigertherapie     --    Ontgiften     --     Ontzuren    --     Ontslakken     --     Aanpak elektrosmog-klachten

Klik op het logo rechts voor een overzicht van vergoedbare CAT-therapeuten of klik op het logo links om na te gaan welke aanvullende ziektekosten- verzekeringen vergoedingen toekennen voor orthomoleculaire behandelingen of  Ayurveda / marma massages.

BioHarmonie


In 2011 ben ik, Rianne Schoenaker, gestart met mijn natuurgeneeskundige praktijk en mijn behandelaanbod bestond  aanvankelijk vooral uit Bioresonantie.

In de jaren daarna heb mijn behandelaanbod verbreed met Orthomoleculaire therapie, Shiatsu massage, bloedzuigertherapie en Ayurveda massage met Marma specialisatie. 

 

 

Praktijklocatie

Sinds maart 2021 werk ik op mijn huisadres: Venrayseweg 17-A  te Overloon.

 

 

 

                                                                              Een korte impressie van mijn CV

                                                                                         Na de middelbare school  ben ik werkzaam geweest als

                                                                                         B-verpleegkundige, heb me vervolgens gespecialiseerd in de

                                                                                         ambulante geestelijke gezondheidszorg en ben gaan werken als Sociaal

                                                                                         Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV). Als SPV-er heb ik de Voortgezette

                                                                                         Opleiding voor Sociaal Psychiatrische Verpleegkundige (VO-SPV) gedaan.

                                                                                         Vanaf 2010 ben ik me gaan verdiepen en scholen in natuurgeneeskundige
                                                                                         behandelingen, waaronder een Hbo-opleiding medische
                                                                                         basiskennis.  Voor mijn scholingsoverzicht klik hier.


                                                                                         Daarnaast ben ik lid van een aantal beroepsorganisaties, waaronder:

                                                                                           - CAT-vergoedbaar: vergoedbare CAT-therapeuten
                                                                                           - Complementaire Kwaliteitstherapeuten

                                                                                           - VFS: Vereinigung zur Förderung der Schwingungsmedizin

                                                                                           - V&VN-SPV:  Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland - SPV

 

 

 

 

Klachten

Mocht u klachten over mijn behandeling hebben dan kunt dat altijd met mij bespreken.

Wilt u de klacht onafhankelijk laten beoordelen dan bestaan nog de onderstaande mogelijkheden.

 

GAT

Ik val als therapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT).
GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie

over mijn klachtenregeling zie https://gatgeschillen.nl of klik op het logo hiernaast

 

RBCZ en TCZ

Daarnaast ben ik als kwaliteitstherapeut ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren

Complementaire Zorg (RBCZ-register) en onderhevig aan het tuchtrecht van de Stichting
Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Voor informatie over TCZ klik op het logo rechts.

 

 

Voor nadere informatie over het RBCZ: klik op het RBCZ-logo hiernaast.