gallery/20200101 cat_complementair_2020_internet

Orthomoleculaire therapie  --  Natuurgeneeskundige behandeling  --  Shiatsu massage --  Bioresonantie   Bloedzuigertherapie  --  Ontgiften  --  Ontzuren  --  Ontslakken  --  Aanpak belastingen door elektrosmog

gallery/150102 logo bioharmonie

Check of uw aanvullende ziektekostenverzekering vergoedingen toekent voor Orthomoleculaire behandelingen.

Het verminderen van stralingsbelasting

 

 

Ons lichaam wordt belast met allerlei straling, waaronder aardstralen en elektrosmog. Deze stralingsbelasting kan leiden

tot onbalans en verstoringen in ons lichaam vanwege de (plaatselijk) optredende verschillen in trillingsfrequentie, die niet overeenkomen met hetgeen ons lichaam van nature of evolutionair gewend is.

 

Vormen van aardstralen zijn: wateraders, breuken en snijpunten. De klachten die hierdoor kunnen ontstaan zijn

weergegeven in onderstaande tabel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrosmog ontstaat door elektrische en/of magnetische velden, elektrische toestellen (radio, tv, computer) en draadloze apparatuur (GSM, DECT, WIFI) elektrosmog bevindt zich (nagenoeg) overal en is belastend voor ons lichaam, omdat de trillingsfrequentie meestal veel hoger is dan van ons lichaam. Elektrosmogbelasting kan zich uiten in de vorm van bijvoorbeeld:

  • onrust of concentratiestoornissen

  • oorsuizingen

  • slaapproblemen

  • stress, gespannenheid en/of geprikkeldheid

  • droge of geïrriteerde ogen

  • hoofdpijn

  • hyperactiviteit

  • krachtverlies in de spieren

 

Onder natuurlijke omstandigheden herstelt uw lichaam zich tijdens de nachtelijke slaap. Nu we met onze huidige leefstijl

vaak ook tijdens de nachtelijke uren met elektrosmog worden belast, wordt dit natuurlijke herstelproces belemmerd.

Om klachten te voorkomen of weg te nemen, kunnen dan extra maatregelen nodig zijn.

 

BioHarmonie kan onderzoeken of sprake is van (ernstige of overmatige) stralingsbelasting van uw lichaam.

Om de klachten ten gevolge van stralingsbelasting te verminderen kan Bioresonantie worden ingezet, meestal in combinatie met Orthomoleculaire therapie. Om hernieuwde belasting zoveel mogelijk te beperken kan daarnaast (straling)correctie-apparatuur worden ingezet. Over deze straling correctie-apparatuur kan BioHarmonie u vrijblijvend adviseren.

 

Zie ook: straling check (pdf)

Wateraders

Breuken

Snijpunten

Energieproblemen

Depressiviteit

Gevoelszaken

Bedplassen

Concentratieproblemen

Overgevoeligheid

Vastzittende spieren

Botten

Gewrichten

Stijve spieren

 

 

Angsten

Slapeloosheid