gallery/20200101 cat_complementair_2020_internet

Orthomoleculaire therapie  --  Natuurgeneeskundige behandeling  --  Shiatsu massage --  Bioresonantie   Bloedzuigertherapie  --  Ontgiften  --  Ontzuren  --  Ontslakken  --  Aanpak belastingen door elektrosmog

gallery/150102 logo bioharmonie

Check of uw aanvullende ziektekostenverzekering vergoedingen toekent voor Orthomoleculaire behandelingen.

Behandelingen
 

De huidige welvaart brengt zoal met zich mee dat het lichaam wordt belast door factoren zoals voeding, stress en
elektrosmog. Dit kan leiden tot gezondheids-klachten, welvaartsziekten en vroegtijdige veroudering.  De behandelingen
van BioHarmonie richten zich op het verminderen van uw gezondheidsklachten, verbetering van uw vitaliteit en bewustwording van de oorzaken.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld zodat uw privacy is geborgd. Dit betekent dat geen informatie over de behandeling aan anderen dan uzelf wordt verstrekt, tenzij u daar zelf schriftelijk toestemming voor geeft.

 

 

BioHarmonie is gespecialiseerd in de volgende behandelingen:


Orthomoleculaire therapie

Uw lichamelijke klachten, eetgewoonten en slecht verdraagbare voedingsmiddelen zijn het vertrekpunt voor deze behandeling. Via urine-onderzoek kan daarbij een tekort of een overmaat van bepaalde stoffen in het lichaam
opgespoord worden. Met alle verkregen gegevens wordt een behandelplan opgesteld en met u besproken. Lees meer …

 

Bioresonantie

Met ‘Bioresonantie’ worden (energetische) verstoringen in uw lichaam opgespoord. Daarna richt de behandeling zich op herstel van uw biologische balans. Daarbij wordt uw lichaam aangezet tot herstel van het natuurlijke evenwicht en van de eerder opgespoorde storingen. Lees meer …

 

Shiatsu massage

Shiatsu is een vorm van meridiaan behandeling met als aangrijpingspunt het energetisch functioneren van de mens.
Door middel van het uitoefenen van druk op het lichaam en het uitvoeren van specifieke massagetechnieken worden energieblokkades opgeheven, het zelf genezend vermogen aangesproken en komt de energiehuishouding weer in balans.
Lees meer …

 

Medicinale bloedzuigertherapie (Hirudotherapie)

Bij deze therapievorm worden medicinale bloedzuigers ingezet. Als de bloedzuigers op reflex- of pijnpunten worden gezet spuiten zij een combinatie van meer dan 80 tot 100 werkzame stoffen in het bloed. Deze stoffen hebben onder meer een pijnstillende, lymfe reinigende, ontstekingsremmende en antibacteriële werking. Het resultaat van de behandeling is dat afvalstoffen worden afgevoerd, het immuunsysteem wordt geactiveerd, de lymfatische en capillaire doorstroming verbetert
en pijnklachten sterk afnemen of verdwijnen. Lees meer …

 

Ontzuren, ontslakken en ontgiften

De mate van verzuring en aanwezige gifstoffen in het lichaam worden opgespoord.
Dit wordt vervolgens meegenomen in het behandelplan. Lees meer …

 

Verminderen stralingsbelasting

De behandeling start met het testen van de lichaamsbelasting ten gevolge van aardstralen en elektrosmog.
Dit resulteert in een advies over de mogelijkheden om de aangetroffen stralingsbelasting te beperken. Lees meer …