gallery/mbog logo
gallery/150101 factuurlogo mbog

Orthomoleculaire therapie  --  Natuurgeneeskundige behandeling  --  Shiatsu massage --  Bioresonantie   Bloedzuigertherapie  --  Ontgiften  --  Ontzuren  --  Ontslakken  --  Aanpak belastingen door elektrosmog

Orthomoleculaire behandelingen kennen een vergoeding via de aanvullende zorgverzekeringen

gallery/150101 factuurlogo mbog
gallery/150102 logo bioharmonie

BioHarmonie, praktijk voor complementaire geneeskunde in Overloon, biedt therapieën zoals: 

Orthomoleculaire therapie,  Shiatsu massage,  Bioresonantie  en  Bloedzuigertherapie

 

 

Uw klachten of symptomen vormen uitgangspunt voor de behandeling. Deze behandeling kan bestaan uit één van de voornoemde complementaire therapieën of, voor zover nodig en gewenst, een combinatie hiervan.

 

De geboden complementaire behandelingen richten zich op het herstellend vermogen, dat van nature in ieder lichaam aanwezig is. Doel van de behandelingen is het herstel van het natuurlijke evenwicht in uw lichaam, zodat uw gezondheidsklachten verminderen of zelfs verdwijnen. Een belangrijk onderdeel van de behandeling is, dat u inzicht krijgt in het ontstaan van uw gezondheidsklachten en welke factoren daarbij een rol spelen.

 

Bij vage of moeilijk definieerbare klachten (denk aan bijv.: hoofdpijn, vermoeidheid, buikpijn, opgeblazen buik), maar ook als de reguliere gezondheidszorg onvoldoende resultaat biedt, kunnen deze natuurlijke behandelvormen tot vermindering van klachten leiden door het zelfherstellend vermogen van uw lichaam te ondersteunen en te bevorderen.

 

Gezondheidsklachten die BioHarmonie kan verhelpen en/of verminderen:

 • auto immuun aandoeningen

 • virus-, schimmel- bacteriële of parasitaire infecties

 • klachten of aandoeningen, die voortvloeien uit verstoringen van het immuunsysteem (allergieën, ontstekingen)

 • aandoeningen aan spijsverteringsorganen, al of niet chronisch (maag, darmen, lever, alvleesklier en nieren)

 • burn-out, stress- en spanningsklachten

 • moeilijk definieerbare klachten, die verband (kunnen) hebben met verzuring, verslakking en/of opstapeling van gifstoffen in uw lichaam.

Via meridiaanbehandeling kan Shiatsu massage bovendien bijdragen aan herstel van uw energiehuishouding.

 

BioHarmonie kan u verder ook vrijblijvend en deskundig adviseren over producten die passen bij het behandeladvies, zoals voedingssupplementen of producten om stralingsinvloeden te reduceren.

              Nieuws

 

                                        18-01-2018

Nieuw praktijkadres

Sinds januari 2018 houdt BioHarmonie praktijk in het Gezondheidscentrum aan de Baansestraat 6 te Overloon.

 

                                        08-12-2017

Kinderen en groeien

Kinderen die problemen hebben met hun spijsverteringsorganen 

kunnen hierdoor achterblijven in de groei, bijvoorbeeld in geval van coeliakie, ziekte van Crohn of allergieën. Door de aandoening is het moeilijker om gevarieerd te eten en dat vergroot de kans om tekorten te ontwikkelen (tekort aan vitaminen en/of mineralen). Hierdoor kan de groei stagneren en komen weefsels en botten minder tot wasdom, hetgeen resulteert in een kwetsbaarder gestel.

Orthomoleculaire behandeling en voedingsadviezen kunnen hierbij helpend zijn om het groeiproces te herstellen / weer op gang te brengen en het gestel te sterken.

 

                                         

 

BioHarmonie

 

BioHarmonie is in 2011 gestart als natuurgeneeskundige praktijk en heeft haar basisbehandelingen sindsdien verbreed met Orthomoleculaire therapie, Shiatsu massage en bloedzuigertherapie.

 

Praktijklocatie

BioHarmonie is in 2018 met haar praktijk verhuisd van Venray naar Overloon. In januari 2018 heeft BioHarmonie

een moderne praktijkruimte gehuurd in het nieuwe Gezondheidscentrum aan de Baansestraat 6 te Overloon.

De behandelafspraken vinden sindsdien op deze nieuwe praktijklocatie plaats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declarabele ziektekosten

BioHarmonie heeft zich per 1 januari 2015 aangesloten bij de MBOG, de beroepsvereniging voor Orthomoleculaire geneeskundigen. Dit betekent dat deze behandelingen declarabel zijn bij uw zorgverzekeraar (als u hiervoor de juiste aanvullende verzekeringen heeft afgesloten).

 

Privacy

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld zodat uw privacy is geborgd. Dit betekent dat geen informatie over de behandeling aan anderen dan uzelf wordt verstrekt, tenzij u daar zelf schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Klachten

Bent u ontevreden over de manier waarop u orthomoleculair behandeld of bejegend bent, dan

kunt een klacht indienen bij de MBOG (www.mbog.nl of www.geschilleninstantiekab.nl)

gallery/110127-01
gallery/kab-logo

Uw therapeut

Uw therapeut is Rianne Schoenaker. Zij heeft een HBO-opleiding medische basiskennis afgerond en heeft zich daarnaast gespecialiseerd in (natuur)geneeskundige behandelingen zoals orthomoleculaire therapie, bioresonantie, shiatsu massage en bloedzuigertherapie. Ook voor behandelingen gericht op ontzuren, ontslakken, ontgiften en het verminderen van stralingsinvloeden bent u bij haar aan het goede adres. Om u goed van advies te dienen, blijft zij haar (natuur)geneeskundige kennis continu verbreden en verdiepen. De nieuwste ontwikkelingen omtrent haar specialisaties volgt ze op de voet.  Klik hier voor haar scholingsoverzicht.

Behandelingen

 

De huidige welvaart brengt zoal met zich mee dat het lichaam wordt belast door factoren zoals voeding, stress en elektrosmog. Dit kan leiden tot gezondheidsklachten, welvaartsziekten en vroegtijdige veroudering.

De behandelingen van BioHarmonie richten zich op het verminderen van uw gezondheidsklachten, verbetering van uw vitaliteit en bewustwording van de oorzaken.

 

BioHarmonie is gespecialiseerd in de volgende behandelingen:
 

 • Orthomoleculaire therapie
  Uw lichamelijke klachten, eetgewoonten en slecht verdraagbare voedingsmiddelen zijn het vertrekpunt voor deze behandeling. Via urine-onderzoek kan daarbij een tekort of een overmaat van bepaalde stoffen in het lichaam opgespoord worden. Met alle verkregen gegevens wordt een behandelplan opgesteld en met u besproken.
  Lees meer …
   

 • Bioresonantie
  Met ‘Bioresonantie’ worden (energetische) verstoringen in uw lichaam opgespoord. Daarna richt de behandeling zich op herstel van uw biologische balans. Daarbij wordt uw lichaam aangezet tot herstel van het natuurlijke evenwicht en van de eerder opgespoorde storingen. Lees meer …
   

 • Shiatsu massage
  Shiatsu is een vorm van meridiaan behandeling met als aangrijpingspunt het energetisch functioneren van de mens. Door middel van het uitoefenen van druk op het lichaam en het uitvoeren van specifieke massagetechnieken worden energieblokkades opgeheven, het zelf genezend vermogen aangesproken en komt de energiehuishouding weer in balans. Lees meer ...
   

 • Medicinale bloedzuigertherapie (Hirudotherapie)
  Bij deze therapievorm worden medicinale bloedzuigers ingezet. Als de bloedzuigers op reflex- of pijnpunten worden gezet spuiten zij een combinatie van meer dan 80 tot 100 werkzame stoffen in het bloed. Deze stoffen hebben onder meer een pijnstillende, lymfe reinigende, ontstekingsremmende en antibacteriële werking. Het resultaat van de behandeling is dat afvalstoffen worden afgevoerd, het immuunsysteem wordt geactiveerd, de lymfatische en capillaire doorstroming verbetert en pijnklachten sterk afnemen of verdwijnen. Lees meer …
   

 • Ontzuren, ontslakken en ontgiften
  De mate van verzuring en aanwezige gifstoffen in het lichaam worden opgespoord.
  Dit wordt vervolgens meegenomen in het behandelplan. Lees meer …
   

 • Verminderen stralingsbelasting
  De behandeling start met het testen van de lichaamsbelasting ten gevolge van aardstralen en elektrosmog. Dit resulteert in een advies over de mogelijkheden om de aangetroffen stralingsbelasting te beperken. Lees meer …

 

 

Orthomoleculaire therapie

 

Orthomoleculaire therapie is een geneeswijze waarbij het lichaam met natuurlijke stoffen wordt aangezet zichzelf te genezen. Er wordt dus een beroep gedaan op het zelf herstellend vermogen, dat van nature in ieder lichaam aanwezig is, ongeacht de leeftijd.

 

De basis van een gezond lichaam is gezond eten.

In de orthomoleculaire behandelwijze staat het streven voorop om met de voeding zoveel mogelijk nodige en nuttige voedingsstoffen binnen te krijgen en zo weinig mogelijk schadelijke stoffen. Helaas is het, ook voor een gezond persoon, bijna onmogelijk om via de voeding optimale hoeveelheden van bepaalde voedingsstoffen te consumeren. Alles is tegenwoordig zo bewerkt dat veel voedingsmiddelen alleen nog maar ‘natuurlijk’ lijken. Zo zijn in onze voeding allerlei kleurstoffen, smaakversterkers, geurstoffen, conserveermiddelen, emulgatoren en andere kunstmatige toevoegingen verwerkt. Het zijn deze onnatuurlijke toevoegingen waar onze stofwisseling steeds meer moeite mee krijgt.

Daarnaast wordt ons lichaam ook steeds meer belast met andere onnatuurlijke omstandigheden zoals synthetische materialen en elektrosmog. Ons lichaam heeft zich, vanuit evolutionair tijdpad bezien, onvoldoende op deze snel veranderende leefomgeving kunnen instellen, waardoor het lichaam uit balans raakt. Het lichaam probeert deze balans te herstellen en zet daartoe de voorradige stoffen in ons lichaam in. Deze extra aanspraak vanwege de onnatuurlijke belasting, gaat ten koste van het in standhouden van de natuurlijke balans. De zo ontstane tekorten kunnen vervolgens leiden tot allerlei klachten en aandoeningen.

 

Klachten of (chronische) aandoeningen waarbij Orthomoleculaire therapie effectief kan worden ingezet zijn zoal: reumatische aandoeningen, luchtwegaandoeningen, aandoeningen van het spijsverteringstelsel, aandoeningen van het bloedvatenstelsel, ontgiften, virale-, bacteriële-, parasitaire- en schimmelinfecties, burn-out en andere stress gerelateerde klachten.

 

De behandeling

Bij aanvang van de behandeling worden eetgewoonten, gezondheidsklachten en aandoeningen in kaart gebracht.

Er wordt gekeken naar de invloed en effecten van het individuele voedingspatroon en leefomgeving.

Via urine-onderzoek kan daarbij een tekort of overmaat van bepaalde stoffen in het lichaam opgespoord worden.

Met alle verkregen gegevens wordt een behandelplan opgesteld dat ten doel heeft de balans in het lichaam te herstellen door tekorten aan te vullen met bepaalde voeding (via voedingsadvies) en/of met specifieke voedingssupplementen.

In geval van intolerantie, overgevoeligheid of allergieën kan een behandelplan zich daarnaast richten op het weren of vermijden van bepaalde voedingsmiddelen. Daarnaast is de behandeling ook geschikt om preventief klachten of aandoeningen te voorkomen/beperken, ook voor periodes dat het lichaam sowieso al extra wordt aangesproken, bijvoorbeeld gedurende de zwangerschap of voor/na operaties.

 

Orthomoleculaire voeding en voedingssupplementen kunnen in het algemeen zonder problemen gebruikt worden naast andere behandelingen zoals regulier geneeskundige behandelingen of bijvoorbeeld homeopathie. Toch kunnen Orthomoleculaire middelen en reguliere medicijnen soms elkaars werking beïnvloeden. Het is daarom van belang dat uw therapeut, maar ook een arts, apotheker of andere behandelaar er wederzijds van op de hoogte zijn wat u gebruikt.

 

 

Bioresonantie

 

Een andere naam voor Bioresonantie is trilling geneeskunde.

Alles, ook ons lichaam, bestaat tot in het kleinste detail uit trillingen.

Bioresonantie maakt gebruik van deze van nature aanwezige trillingen.

 

Resonantie betekent meetrillen. Het bioresonantie-apparaat geeft de juiste trilling aan, waardoor het desbetreffende lichaamsdeel of lichaamssysteem gaat meetrillen en deze trilling overneemt. Met deze juiste trilling wordt het lichaam aangezet tot herstel van de natuurlijke balans.

 

Bioresonantie maakt gebruik van een ‘zachte’ trillingsvorm, de zogenaamde sinusgolf. Deze trillingsvorm heeft een harmonisch karakter en sluit daardoor ongewilde bijwerkingen of beschadigingen uit.

 

Bioresonantie geeft de mogelijkheid om te testen of op te sporen wat er uit balans is. Hier worden onder andere uw urine en/of haren voor gebruikt. Voor de behandeling van de gevonden aandoeningen of oorzaken van de klachten, is Bioresonantie in combinatie met Orthomoleculaire therapie inzetbaar. Het is toepasbaar bij een breed scala van gezondheidsklachten of -aandoeningen.

Zo is deze behandeling toepasbaar als ondersteuning bij het herstel van: allergieën, immuunsysteem, reumatische aandoeningen, longaandoeningen, problemen/aandoeningen van het spijsverteringstelsel, de zuur/base-huishouding, ontgiften, huidproblemen, pijnklachten, schimmels, bacteriën, virussen, parasieten, stralingsbelasting, burn-out, stress- en spanningsklachten. De behandeling met Bioresonantie richt zich daarbij op het aanbieden van de juiste trillingsfrequentie om het lichaam aan te zetten tot herstel van de natuurlijke balans.

 

De behandeling met Bioresonantie is voor ieder mens uniek. Deze is afgestemd op herstel van uw persoonlijke disbalans op basis van een individueel behandelplan. Naarmate gezondheidsklachten zich langer gemanifesteerd hebben, is de disbalans groter en zal het vaker nodig zijn om de juiste trillingsfrequentie aan het lichaam aan te bieden, alvorens de natuurlijke balans zich voor langere tijd kan herstellen.

 

 

Shiatsu massage

 

De Shiatsu massage stamt uit de traditionele Oosterse geneeskunde. Shiatsu betekent letterlijk ‘vingerafdruk’, omdat

er tijdens de behandeling met de handen/duimen druk wordt uitgeoefend op de meridianen in het lichaam.

 

In ons lichaam bevindt zich een netwerk van energiekanalen, die meridianen worden genoemd.

Hier stroomt “Ki” (energie of ‘levensadem’) doorheen. De meridianen bezitten allen een eigen energetische kwaliteit.

Elke meridiaan is namelijk verbonden met de functie van een orgaan en wordt daarom naar het orgaan genoemd, zoals “lever-meridiaan”, “dikkedarm-meridiaan”, etc.

 

“Ki” (energie) die door de meridianen stroomt kan plaatselijk geblokkeerd raken, bijvoorbeeld door leef- en voedingsgewoonten, door gebrek aan lichaamsbeweging of juist eenzijdige beweging, dan wel door emotionele of lichamelijke spanningen.

 

Blokkades van een meridiaan kunnen zich uiten in vage klachten, zoals hoofdpijn, vermoeidheid, pijnklachten, verminderde weerstand, somberheid. Het lichaam is dan uit balans. Bij langdurige verstoring kunnen meer

uitgesproken klachten of ziektebeelden ontstaan.

 

Klachten of aandoeningen waarbij Shiatsu effectief kan worden ingezet zijn bijvoorbeeld: migraine, hoofdpijn, nek- en schouderklachten, reumatische klachten, circulatieklachten, menstruatieklachten, overgangsklachten, slaapproblemen

en stress gerelateerde klachten (burn-out, somberheid, rouw).

 

Effecten van de Shiatsu behandeling

Tijdens de Shiatsu behandeling wordt er, met behulp van vingers, duimen en handpalmen, druk uitgeoefend op de meridianen in het lichaam. Hiermee wordt de geblokkeerde “Ki” opnieuw in beweging gebracht. Deze doorstroming van “Ki” heft klachten op of vermindert deze en bevordert bovendien in het algemeen de gezondheid en vitaliteit. De Shiatsu behandeling kan energieblokkades opheffen. Shiatsu activeert, versterkt en stimuleert het zelfgenezingsmechanisme van het lichaam. Fysieke, mentale of emotionele klachten verminderen of verdwijnen. De massage heeft een ontspannende uitwerking.

 

De kracht van de Shiatsu behandeling is dat er naast een genezende werking ook een preventieve werking van uit gaat.

De disbalans kan al vroegtijdig onderkend en behandeld worden, voordat er meer serieuze klachten of ziektebeelden gaan ontstaan.

Medicinale bloedzuigertherapie (Hirudotherapie)

 

Bloedzuigers worden al duizenden jaren ingezet.

 • 1500 v. Chr.: afbeeldingen van bloedzuigertherapie in faraograven (Egypte)

 • 1885 -1886: ontdekking, isolering en productie van verschillende substanties van bloedzuigerspeeksel
  (bijv. Hirudin, vandaar ook Hirudotherapie).

 • eind negentiende eeuw werden alleen al in de Parijse ziekenhuizen zo’n zes miljoen bloedzuigers per jaar gebruikt.

 • sinds 1970: herontdekking van de bloedzuigertherapie, vooral in het Duitstalige Europa.
  Ook in ziekenhuizen in Duitsland wordt vanaf 1970 Hirudotherapie toegepast.

 • 2005: medicinale bloedzuigers worden in Duitsland toegelaten als geneesmiddel.

Bloedzuigers reinigen en ontgiften. Ze stimuleren en activeren het immuunsysteem en het zelf genezend vermogen en voegen lichaamseigen stoffen toe, die stimulerend en genezend werken.

 

Hoe werkt het?
Medicinale Bloedzuigers zijn uitstekende biologische minifabriekjes. Zij produceren natuurlijke biologisch actieve stoffen, die de gezondheidstoestand van het lichaam op een natuurlijke wijze verbeteren en in stand houden. Als de bloedzuigers op reflex- of pijnpunten worden gezet spuiten zij een combinatie van meer dan 80 tot 100 werkzame stoffen in het bloed die uniek zijn in soort en samenstelling. Deze heilzame stoffen werken voor ons pijnstillend, bloed verdunnend, ontstekingsremmend, gewricht smerend, bloeddruk- en hormoon-regulerend, lymfe reinigend en antibacterieel.

 

Wat is het resultaat?
Afvalstoffen worden afgevoerd, het immuunsysteem wordt geactiveerd, de lymfatische en capillaire doorstroming verbetert, pijnklachten nemen sterk af of verdwijnen en je krijgt meer energie. Deze unieke combinatie van verschillende stoffen leidt tot vermindering van gezondheidsklachten en tot genezing. Een bloedzuiger-behandeling duurt ongeveer anderhalf uur en geeft vaak al na 1 á 2 behandelingen positief resultaat.

 

Ziekten en aandoeningen die succesvol te behandelen zijn met bloedzuigers:

 • alle acute en chronische gewrichtsklachten aan: knie, heup, enkel, elleboog, schouder, pols, vingers, nek, e.d.

 • artrose, artritis, reuma, fibromyalgie, jicht

 • lage rugpijn, pijnlijk stuitje, acute of chronische hernia, Ischias, Herpes zoster (gordelroos)

 • carpaal tunnelsyndroom, tennis- en golfarm, frozen shoulder, slijmbeursontstekingen

 • kaak, kies en tand problemen, alsmede abcessen, zenuwpijnen, wortelpuntontstekingen

 • spataderen, trombose, aderontsteking, slechte doorbloeding, hoge bloeddruk, hartklachten, (langdurige) blauwe plekken, verstuikingen, open been

 • menstruatiestoornissen, mastopathie, overgangsklachten

 • diverse hormonale klachten bij mannen en vrouwen

 • abcessen, ontstekingen, steenpuisten, zweren en wonden  

 • middenoorontsteking, loopoor, tinnitus (oorsuizen), plotsdoof door stress

 • migraine, chronische hoofdpijn, clusterhoofdpijn

 • hielspoor en achillespeesletsel of pijn

 • pijnlijke (operatie) littekens, oedeem na operaties, plastische chirurgie

Zijn bloedzuigers ook een soort reiniging of detox kuur?

Bloedzuigers reinigen en ontgiften sterk, vullen nuttige lichaamseigen stoffen aan en stimuleren en activeren het immuunsysteem. Zo raak je afvalstoffen kwijt en kom je beter in balans en krijg je meer energie.

 

Hoe verloopt een behandeling met bloedzuigers?

De eerste behandeling bestaat uit: een uitgebreide anamnese. Aansluitend volgt de eerste behandeling met bloedzuigers. Per behandeling worden vier tot tien bloedzuigers gebruikt, afhankelijk van de klachten.

Aan de hand van het resultaat kan de behandeling herhaald worden, al of niet op andere plaats op het lichaam.

 

Wat wil ik van u weten?

 • Wat zijn de klachten?

 • Aan welke aandoeningen/ziekten lijdt u of heeft u geleden?

 • Welke medicijnen gebruikt u?

Het meenemen van een medicijnenlijstje of lijstje van aandoeningen/ziekten is handig!

 

De behandeling zelf......   Doet het pijn, is het eng?

Het 'aanbijten' van een bloedzuiger voelt als een speldenprikje. Sommige mensen omschrijven het alsof je door brandnetels of een mug gestoken wordt. Er kan een iets jeukerig of branderig gevoel ontstaan dat na ongeveer vijf minuten wegtrekt. Een bloedzuiger wil zijn gastheer geen kwaad of pijn doen. Dus zij zorgen zo snel mogelijk dat u weinig tot geen last meer van ze hebt. De bloedzuigers maken een klein en oppervlakkig wondje van 1 á 2 mm diep in de huid en zuigen zich vast. Op die plek blijven ze zitten tot ze zich hebben volgezogen. Het wondje ziet eruit als een soort sterretje. Ik blijf tijdens de behandeling bij u, u bent dus niet alleen met de bloedzuigers.

 

Hoelang zitten ze op de huid en wat gebeurt er daarna?
Als de bloedzuiger zich volgezogen heeft laat hij vanzelf los. Dit volzuigen duurt een half uur tot maximaal een uur.

 

Wat is nabloeden en waarom is dat goed?
De kleine wondjes bloeden na. Dit is pijnloos en is juist goed. Met het nabloeden worden:

 • lymfevocht met daarin afvalstoffen/bacteriën afgevoerd

 • stuwing van het weefsel voorkomen

 • de doorbloeding in het pijnlijke lichaamsdeel bevorderd.

Het nabloeden houdt meestal 8 tot 12 uur aan. In totaal (tijdens en na de behandeling) verliest u ongeveer 4 tot 6 ml bloed per gebruikte bloedzuiger. Het nabloeden bestaat uit 65% lymfe vocht en maar 35% uit bloed. Je verliest dus maar heel weinig bloed. Bij het nabloeden verlies je wel heel veel afvalstoffen en bacteriën. Omdat je veel lymfevocht verliest lijkt het heel veel. Bij of na operaties, kneuzingen en breuken voorkomen de bloedzuigers stuwing van het weefsel en dat versnelt het genezingsproces en ze spuiten helende stoffen in. De behandelde plekken worden goed verbonden en dit verband laat u minimaal 8 tot 12 uur zitten. Daarna mag u gewoon gaan douchen

 

Hoelang duurt een behandeling?
Een behandeling duurt ongeveer anderhalf uur. Per behandeling worden tussen de vier en tien bloedzuigers gebruikt. De medicinale bloedzuigers die hiervoor gebruikt worden komen van het gecertificeerde Duitse bedrijf www.blutegel.de.

 

Contra-indicaties voor behandeling met bloedzuigers

Bloedzuigertherapie kan bijna altijd toegepast worden maar er zijn een aantal contra-indicaties waardoor behandeling niet aan te raden is of alleen in overleg kan plaatsvinden. 

Voor alle aandoeningen en medicatie geldt dat het belangrijk is dat u deze tijdens de anamnese aangeeft, zodat in overleg bepaald kan worden of behandeling verstandig is. Het meenemen van een medicijnlijstje is erg handig!

Bloedzuigertherapie is echt niet mogelijk als men medicatie gebruikt die het immuunsysteem sterk onderdrukt. 

Ontzuren, ontslakken en ontgiften

 

De zuur/base-huishouding in ons lichaam kan ontregeld raken door huidige welvaartsfactoren zoals voeding, stress en straling. Dit kan vervolgens leiden tot verzuring van ons lichaam.

Onderstaande tabel laat een aantal specifieke oorzaken zien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons lichaam scheidt zuren uit via nieren, longen, darmen, huid en slijmvliezen. Bij een verstoorde zuur/base-huishouding kan het lichaam de zuren niet snel genoeg uitscheiden en ontstaat een zurenoverschot in het lichaam.

Het lichaam gaat dit overschot te lijf met de inzet van mineralen. Deze binden en neutraliseren de zuren door de vorming van neutrale zouten. Dit kan leiden tot een mineralentekort in het lichaam, waardoor ook andere lichaamsfuncties uit balans raken (zie civilisatose (pdf)).

Tekenen van verzuring zijn: haaruitval, zweten, (schimmel)infecties, pukkels, en ouderdomsvlekken.

Een urinetest geeft uitsluitsel over de mate van verzuring.

 

Neutrale zouten binden zich in ons lichaam met water en vet en vormen zo slakken. Uitgaande van een juiste lichaamstemperatuur zullen de slakken bij voldoende waterconsumptie en beweging (doorbloeding) ons lichaam verlaten. Bij (te) lage lichaamstemperatuur, te weinig beweging, slechte doorbloeding en te weinig waterconsumptie stapelen de slakken zich in ons lichaam op. Dit uit zich onder meer in de vorm van: cellulitis, jicht, reuma, galstenen, nierstenen en blaasstenen.

 

Hoe nu deze belastende stoffen (zuren en slakken) kwijt te raken?

Dit kan door belastende factoren (zie bovenstaande tabel) te vermijden of te beperken, en zo nodig corrigerende natuurgeneeskundige behandeling met:

 1. gebruik van zuiveringszout (= aanpak zurenoverschot)

 2. voldoende drinken: 1 tot 1,5 liter water per dag

 3. voldoende bewegen

 4. gebruik van basische producten (bijvoorbeeld een basisch (voet)bad)

 5. gebruik van kruidenthee (lost bepaalde slakken op)

 6. zorgen voor een evenwichtige mineralenbalans met de juiste voeding, zo nodig aangevuld met voedingssupplementen

 7. complementaire behandeling met Shiatsu (= stimuleren van de natuurlijke uitscheiding van zuren
  en/of opgeloste slakken

 8. complementaire behandeling met Bioresonantie (= zorgen voor herstel van verstoringen en

  herstel van het natuurlijke zuur/base-evenwicht)

 

Lever, nieren, longen en huid zijn organen in ons lichaam die van nature zorgen voor de uitscheiding van gifstoffen uit ons lichaam. Als dit uitscheidingsproces verstoord is (bijv. door overmaat), kunnen daarbij in lever/galblaas en nieren “stenen” (slakken) ontstaan. Een behandeling met Bioresonantie en Orthomoleculair advies kan ervoor zorgen dat dergelijke “stenen” uw lichaam op natuurlijke wijze verlaten.

 

Zie ook: welvaartsziekten = civilisatose (pdf) en voedingswijzer (pdf).

 

Voeding

Stress

Straling

Alcohol

Vleesproducten

Kleur- en smaakstoffen

Conserveringsmiddelen

Suikers

Fastfood

Frisdranken

Onzekerheid

Angsten

Ergernis

Hectiek

Spanning

Frustratie

Elektrostress

Draadloze telefoons

Zendmasten

Aardstralen

UMTS-masten

Elektrische apparaten

Hoogspanningsdraden

Het verminderen van stralingsbelasting

 

Ons lichaam wordt belast met allerlei straling, waaronder aardstralen en elektrosmog. Deze stralingsbelasting kan leiden tot onbalans en verstoringen in ons lichaam vanwege de (plaatselijk) optredende verschillen in trillingsfrequentie, die niet overeenkomen met hetgeen ons lichaam van nature of evolutionair gewend is.

 

Vormen van aardstralen zijn: wateraders, breuken en snijpunten. De klachten die hierdoor kunnen ontstaan zijn weergegeven in onderstaande tabel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrosmog ontstaat door elektrische en/of magnetische velden, elektrische toestellen (radio, tv, computer) en draadloze apparatuur (GSM, DECT, WIFI) elektrosmog bevindt zich (nagenoeg) overal en is belastend voor ons lichaam, omdat de trillingsfrequentie meestal veel hoger is dan van ons lichaam. Elektrosmogbelasting kan zich uiten in de vorm van bijvoorbeeld:

 • onrust of concentratiestoornissen

 • oorsuizingen

 • slaapproblemen

 • stress, gespannenheid en/of geprikkeldheid

 • droge of geïrriteerde ogen

 • hoofdpijn

 • hyperactiviteit

 • krachtverlies in de spieren

 

Onder natuurlijke omstandigheden herstelt uw lichaam zich tijdens de nachtelijke slaap. Nu we met onze huidige leefstijl vaak ook tijdens de nachtelijke uren met elektrosmog worden belast, wordt dit natuurlijke herstelproces belemmerd.

Om klachten te voorkomen of weg te nemen, kunnen dan extra maatregelen nodig zijn.

 

BioHarmonie kan onderzoeken of sprake is van (ernstige of overmatige) stralingsbelasting van uw lichaam. Om de klachten ten gevolge van stralingsbelasting te verminderen kan Bioresonantie worden ingezet, meestal in combinatie met Orthomoleculaire therapie. Om hernieuwde belasting zoveel mogelijk te beperken kan daarnaast (straling)correctie-apparatuur worden ingezet. Over deze straling correctie-apparatuur kan BioHarmonie u vrijblijvend adviseren.

 

Zie ook: straling check (pdf)

Wateraders

Breuken

Snijpunten

Energieproblemen

Depressiviteit

Gevoelszaken

Bedplassen

Concentratieproblemen

Overgevoeligheid

Vastzittende spieren

Botten

Gewrichten

Stijve spieren

 

 

Angsten

Slapeloosheid

 

 

 

Contact

 

BioHarmonie is als volgt bereikbaar:

 

 

 

 

 • Correspondentie

 

Venrayseweg 17a,  5825 AB  Overloon

 

 • Telefoon

 

06  208 67 897

 

 • Telefax

 

0847 109 094

 

 • E-mail

 

info@bioharmonie.nl

 

 • Bezoekadres praktijk

 

Baansestraat 6,  5825 BX  Overloon

 

 • KvK-nummer

 

515 89 3 89

N.B.       Behandelingen kunnen tot 24 uur vooraf kosteloos worden geannuleerd.

Bij latere annulering worden de kosten van de behandeling in rekening gebracht.

BioHarmonie, praktijk voor complementaire geneeskunde in Overloon, biedt therapieën zoals: 

Orthomoleculaire therapie,  Shiatsu massage,  Bioresonantie  en  Bloedzuigertherapie